“İstanbul Resimleri”

0

Kişisel Bilgiler

Faruk Cimok bu son dönem çalışmalarıyla, günlük yaşamdan kesitleri, evrensel sanat imgesine

dönüştürerek döneminin en güzel örneklerini çok figürlü, çok boyutlu çalışmaları ile sanatseverleri

buluşturuyor.

Sanatçı için bu kenti resmetmek aynı zamanda yaşadığı ana, mekâna, çağa tanıklık etmek, yıllar

sonrasına hatırlanacak görüntüler bırakmak anlamına da geliyor.

Kompozisyonlarında olabildiğince doğal algılamalara ve gerçek görüntülere yer veriyor. Nesnel bir

biçimde algılanıp ortaya koyulan bu görsel gerçeklik, Cimok’un resimlerinde yerini şiirsel bir anlatıma

bırakır. Daha önceki çalışmalarında modern kent yaşamına ve onun getirdiği yabancılaşmaya karşı

belirlediği “hicivsel tavır” burada yerini daha çok anlatımcılığa ve belli oranda objektif bakış açısına

bırakıyor. Yaşadığı zamana sadık kalarak, çevresinde gelişen günlük hayattan yaşam kesitlerini, keskin

bir gözlem gücü ve nostaljik bir hava ile tuvaline aktaran sanatçı’nın resimlerindeki strüktürel doku,

pentür dili ve boya kullanım tekniğinde bu nostaljik havayı destekler niteliktedir.

Cimok’un yapıtlarında teknik duyarlılık, evrensel ölçüt ve kurallar ağır basar. “Malzemeye dayalı”

kendine özgü yöntemler kullanarak özel bir teknik geliştiren sanatçı eserlerinde empresyonist renk

ışık anlayışı ile klasik bir çizim ustalığını birleştirmiştir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comments are closed.